فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

سوالات امتحانی خرداد ماه درس عربی هشتم با جواب تشریحی

سوالات امتحانی نوبت دوم خرداد ماه درس عربی پایه هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی ( از تمام مباحث کتاب ) سال 1400

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی نوبت دوم خرداد ماه درس علوم تجربی پایه هشتم با جواب تشریحی

سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه هشتم با جواب تشریحی ( هشت سری سوال از تمام مباحث کتاب )سال 1400

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی خرداد ماه فارسی و نگارش یک پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب تشریحی

سوالات امتحانی خرداد ماه فارسی و نگارش یک پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب تشریحی ( دو نمونه سوال خرداد 1401 با جواب )

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی درس قرآن نوبت خرداد ماه پایه هشتم با جواب تشریحی

سوالات امتحانی درس قران نوبت خرداد ماه پایه هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی ( ده سری سوال با جواب جداگانه و از تمام مباحث کتاب )

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی نوبت دوم خرداد ماه درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم متوسطه با جواب تشریحی

سوالات امتحانی نوبت دوم خرداد ماه درس مطالعات اجتماعی با جواب تشریحی ( ده سری سوال با جواب جداگانه برای پایه هشتم متوسطه اول)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی نوبت دوم خردادماه درس زبان هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی ( ده سری سوال )

سوالات امتحانی ترم دوم خردادماه درس زبان پایه هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی ( ده سری سوال )

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی نوبت دوم خردادماه درس ریاضی هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی از تمام مباحث کتاب

سوالات امتحانی ترم دوم خردادماه درس ریاضی هشتم متوسطه اول با جواب تشریحی ( ده سری سوال با جواب جداگانه برای دانش آموزان پایه هشتم )

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دو نمونه سوال عملی امتحانی خرداد ، درس حسابداری صنعتی درجه 2 شاخه کاردانش پایه دوازدهم با جواب کامل

دو نمونه سوال عملی امتحانی خرداد ، درس حسابداری صنعتی درجه 2 شاخه کاردانش پایه دوازدهم با جواب کامل . سوالات از تمام موضوعات حسابداری صنعتی می باشد . برای هنرجویان کاردانش ، آزمون های فنی و حرفه ای تکمیل مهارت .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات عملی حسابداری مالی ( وجوه نقد و خرید و فروش ) با جواب عملی پایه یازدهم حسابداری

سوالات عملی حسابداری مالی ( وجوه نقد و خرید و فروش ) با جواب عملی پایه یازدهم حسابداری فنی و حرفه ای و کمکی هنر جویان شاخه کاردانش و آزمون فنی و حرفه ای با اسناد و مدارک و به شکل دستی و کاربردی.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی