فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

پاورپوینت ویروس کرونا: شناخت کلی کرونا virus corona

پاورپوینت ویروس کرونا: شناخت کلی کرونا، خطرات و تهدیدات virus corona. به همراه نسخه ppsx. بخشی از متن فایل: پژوهشی که در چین درباره این بیماری انجام شده و طی آن پرونده ۴۴ هزار بیمار بررسی شده، نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد بیماران نشانه های خفیف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد سازی و آشنایی با ISO 9001

عوامل نیازمندی به استاندارد سازی شناخت استاندارد ISO 9001 چارچوب اصلی استاندارد روش استقرار ایزو و....

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فنون نگارش

تیترها:نحوه ی استفاده از منابع و مآخذ،پردازش نوشته ( آیین صفحه بندی )،حاشیه گذاری،تنظیم فاصله ی بین سطرها ،پاراگراف بندی،نشانه گذاری منطقی،خط خوانا،مراحل و سیر تکامل و تحول نوشته ی به سوی کمال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت های دهگانه

تیترها:انواع مهارتهای زندگی،مهارت مقابله با شکست،مهارت مقابله با افسردگی،مهارت مقابله با کمرویی، تنهایی و طرد شدگی،مهارت مقابله با اضطراب،نمونه ای از الگوهای فکری معیوب ،مقابله با فقدان،انواع سوگ،مقابله با درد،

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انگیزش ، آموزش و یادگیری

تیترها:تعریف انگیزش ،چشم انداز رفتاری،انواع انگیزش،پاداش های بیرونی و انگیزش درونی ،تغییرات رشدی در انگیزش درونی و بیرونی ،فرایندهای شناختی موثر در برانگیختگی دانش آموزان،اضطراب و پیشرفت و انتظارات معلم،انگیزه های اجتماعی،جنسیت،دانش آموزان با پیشرفت پایین و دیرفهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت‌هاي ارتباطي (اصول و فنون اقناع مخاطب)

تیترها:فرایند ارتباط،فرايند پردازش اطلاعات در ذهن،ويژگي‌ها ارتباطات امروزي،تاثيرگذري تصوير، انواع ارتباط، ويژگي‌هاي رابطه مثبت،ويژگي‌هاي رابطه غيرمؤثر،الگوهاي ارتباطي،اصول برقراري ارتباط مؤثر ،

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت زندگی

انواع مهارت هاي زندگي :خودآگاهي مهارت ، مهارت همدلي ،مهارت روابط بين فردي، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مديريت بر هيجان وحل مسئله، مهارت تصميم گيري، مهارت تفكر خلاق، مهارت تفكر نقادانه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت برقراری ارتباط

تیترها:تعریف ارتباط ،مهارت ارتباطی ،اهمیت ارتباط،پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي،هدف برقراری ارتباط انتقال پیام است در قالب ،اجزاء ارتباط،عوامل بازدارنده ارتباط ،كليدهاي برقراري ارتباط،انواع ارتباط،مراحل ارتباط کلامی ،موانع گفتاری در شنونده وغیره

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معیارهای یک سخنرانی خوب

اهداف: بيان معیارهای یک سخنرانی خوب ، تشخیص انحرافات متداول از اين معیارها ، کاربرد مشاهده و بازخورد برای ارتقاء سخنرانی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی